تشریح برنامه‌ تشییع پیکر شهید «امرالله احمدی» در بندر ماهشهر

تشریح برنامه‌ تشییع پیکر شهید «امرالله احمدی» در بندر ماهشهر
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندر ماهشهر برنامه استقبال و تشییع پیکر شهید «امرالله احمدی» را تشریح کرد.

تشریح برنامه‌ تشییع پیکر شهید «امرالله احمدی» در بندر ماهشهر

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندر ماهشهر برنامه استقبال و تشییع پیکر شهید «امرالله احمدی» را تشریح کرد.
تشریح برنامه‌ تشییع پیکر شهید «امرالله احمدی» در بندر ماهشهر

View more posts from this author