تشریح آخرین صحبت‌های شهید عبدالمحمد تقوی با مادرش/ کاش فرزند دیگری داشتم تا تقدیم حضرت زینب(س) کنم

تشریح آخرین صحبت‌های شهید عبدالمحمد تقوی با مادرش/ کاش فرزند دیگری داشتم تا تقدیم حضرت زینب(س) کنم
مادر شهیدان سید منصور و عبدالمحمد تقوی به صحبت‌های آخری که با فرزند شهیدش سید عبدالمحمد تقوی داشت گریزی زد و گفت: فرزندم عاشق شهادت بود، مثل همه مادران امیدوار بودم فرزندم کنارم باشد، اما آن قدر اصرار کرد که برایش آرزوی شهادت کردم.

تشریح آخرین صحبت‌های شهید عبدالمحمد تقوی با مادرش/ کاش فرزند دیگری داشتم تا تقدیم حضرت زینب(س) کنم

مادر شهیدان سید منصور و عبدالمحمد تقوی به صحبت‌های آخری که با فرزند شهیدش سید عبدالمحمد تقوی داشت گریزی زد و گفت: فرزندم عاشق شهادت بود، مثل همه مادران امیدوار بودم فرزندم کنارم باشد، اما آن قدر اصرار کرد که برایش آرزوی شهادت کردم.
تشریح آخرین صحبت‌های شهید عبدالمحمد تقوی با مادرش/ کاش فرزند دیگری داشتم تا تقدیم حضرت زینب(س) کنم

View more posts from this author