تسریع در اتصال کهگیلویه و بویراحمد به چهارمحال و بختیاری از طریق زیلایی

تسریع در اتصال کهگیلویه و بویراحمد به چهارمحال و بختیاری از طریق زیلایی
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد از اتصال این استان و چهارمحال و بختیاری از طریق زیلایی با آسفالت مسیر تا پایان شهریور امسال خبر داد.

تسریع در اتصال کهگیلویه و بویراحمد به چهارمحال و بختیاری از طریق زیلایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد از اتصال این استان و چهارمحال و بختیاری از طریق زیلایی با آسفالت مسیر تا پایان شهریور امسال خبر داد.
تسریع در اتصال کهگیلویه و بویراحمد به چهارمحال و بختیاری از طریق زیلایی

خرم خبر

View more posts from this author