تساوی دیگری در راه است؟/ ذوب‌آهن با تمام قوا در رشت

تساوی دیگری در راه است؟/ ذوب‌آهن با تمام قوا در رشت
دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و سپیدرود رشت از چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه سردار جنگل رشت با یکدیگر بازی خواهند کرد.

تساوی دیگری در راه است؟/ ذوب‌آهن با تمام قوا در رشت

دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و سپیدرود رشت از چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه سردار جنگل رشت با یکدیگر بازی خواهند کرد.
تساوی دیگری در راه است؟/ ذوب‌آهن با تمام قوا در رشت

View more posts from this author