تساوی تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم در آغاز لیگ برتر

تساوی تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم در آغاز لیگ برتر
تکواندوکاران تیم یاسین‌پیشرو قم، فصل جدید مسابقات لیگ برتر تکواندو مردان باشگاه‌های کشور را با تساوی برابر نماینده تهران آغاز کردند.

تساوی تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم در آغاز لیگ برتر

تکواندوکاران تیم یاسین‌پیشرو قم، فصل جدید مسابقات لیگ برتر تکواندو مردان باشگاه‌های کشور را با تساوی برابر نماینده تهران آغاز کردند.
تساوی تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم در آغاز لیگ برتر

View more posts from this author