ترویج کتاب‌خوانی در مکان‌های عمومی زمینه‌ساز رشد مطالعه در جامعه است

ترویج کتاب‌خوانی در مکان‌های عمومی زمینه‌ساز رشد مطالعه در جامعه است
مدیر حوزه علمیه استان قزوین گفت: مسؤولان و فعالان عرصه کتاب می‌توانند با در اختیار گذاشتن کتاب در پارک‌ها و مکان‌های عمومی مورد استفاده افراد به خصوص خانواده‌ها موجبات رشد مطالعه در جامعه را به وجود آورند.

ترویج کتاب‌خوانی در مکان‌های عمومی زمینه‌ساز رشد مطالعه در جامعه است

مدیر حوزه علمیه استان قزوین گفت: مسؤولان و فعالان عرصه کتاب می‌توانند با در اختیار گذاشتن کتاب در پارک‌ها و مکان‌های عمومی مورد استفاده افراد به خصوص خانواده‌ها موجبات رشد مطالعه در جامعه را به وجود آورند.
ترویج کتاب‌خوانی در مکان‌های عمومی زمینه‌ساز رشد مطالعه در جامعه است

خبر جدید

View more posts from this author