ترویج فرهنگ رضوی در تمام طول سال/ منویات اهل‌بیت (ع) در عمل اجرایی شود

ترویج فرهنگ رضوی در تمام طول سال/ منویات اهل‌بیت (ع) در عمل اجرایی شود
امام جمعه موقت شهرری، خواستار ترویج فرهنگ رضوی در تمام طول سال شد و گفت: منویات اهل‌بیت (ع) باید در عمل اجرایی شود.

ترویج فرهنگ رضوی در تمام طول سال/ منویات اهل‌بیت (ع) در عمل اجرایی شود

امام جمعه موقت شهرری، خواستار ترویج فرهنگ رضوی در تمام طول سال شد و گفت: منویات اهل‌بیت (ع) باید در عمل اجرایی شود.
ترویج فرهنگ رضوی در تمام طول سال/ منویات اهل‌بیت (ع) در عمل اجرایی شود

View more posts from this author