ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند هم‎افزایی دستگاه‌هاست

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند هم‎افزایی دستگاه‌هاست
نماینده ولی فقیه در استان همدان باید از ظرفیت دستگاه‌های مختلف در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند هم‎افزایی دستگاه‌هاست

نماینده ولی فقیه در استان همدان باید از ظرفیت دستگاه‌های مختلف در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند هم‎افزایی دستگاه‌هاست

دانلود موزیک

View more posts from this author