تردد پرحجم و روان در محورهای مازندران/ احتمال یک‌طرفه شدن محور کیاسر

تردد پرحجم و روان در محورهای مازندران/ احتمال یک‌طرفه شدن محور کیاسر
رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به تردد پرحجم و روان در محورهای استان گفت: پیش‌بینی ترافیک در محور کیاسر محدودیت یک‌طرفه شدن به‌صورت مقطعی در دستور کار قرار دارد.

تردد پرحجم و روان در محورهای مازندران/ احتمال یک‌طرفه شدن محور کیاسر

رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به تردد پرحجم و روان در محورهای استان گفت: پیش‌بینی ترافیک در محور کیاسر محدودیت یک‌طرفه شدن به‌صورت مقطعی در دستور کار قرار دارد.
تردد پرحجم و روان در محورهای مازندران/ احتمال یک‌طرفه شدن محور کیاسر

View more posts from this author