تردد بیش از یک میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه

تردد بیش از یک میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه
استاندار خوزستان گفت: از هر دو مرز شلمچه و چذابه از اول ماه صفر تاکنون بیش از یک میلیون زائر عبور کردند و بدون هیچ دغدغه‌ای با صحت و سلامت در حال بازگشت به کشور هستند.

تردد بیش از یک میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه

استاندار خوزستان گفت: از هر دو مرز شلمچه و چذابه از اول ماه صفر تاکنون بیش از یک میلیون زائر عبور کردند و بدون هیچ دغدغه‌ای با صحت و سلامت در حال بازگشت به کشور هستند.
تردد بیش از یک میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه

View more posts from this author