تراکتورسازی مستقیم به آسیا راه یافت

تراکتورسازی مستقیم به آسیا راه یافت
با حذف تیم نفت تهران، تراکتورسازی با سهمیه جام حذفی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حضور خواهد داشت.

تراکتورسازی مستقیم به آسیا راه یافت

با حذف تیم نفت تهران، تراکتورسازی با سهمیه جام حذفی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حضور خواهد داشت.
تراکتورسازی مستقیم به آسیا راه یافت

View more posts from this author