تراکتورسازی سهامدار آذرتل شد

تراکتورسازی سهامدار آذرتل شد
با رونمایی از سیم‌کارت اپراتور سراسری آذرتل، باشگاه تراکتورسازی رسما سهامدار آذرتل شد.

تراکتورسازی سهامدار آذرتل شد

با رونمایی از سیم‌کارت اپراتور سراسری آذرتل، باشگاه تراکتورسازی رسما سهامدار آذرتل شد.
تراکتورسازی سهامدار آذرتل شد

View more posts from this author