تراکتورسازی به مصاف تیم پدیده می‌رود

تراکتورسازی به مصاف تیم پدیده می‌رود
تیم تراکتورسازی تبریز در اولین بازی خود در جام شهدا به مصاف تیم پدیده مشهد می‌رود.

تراکتورسازی به مصاف تیم پدیده می‌رود

تیم تراکتورسازی تبریز در اولین بازی خود در جام شهدا به مصاف تیم پدیده مشهد می‌رود.
تراکتورسازی به مصاف تیم پدیده می‌رود

View more posts from this author