تراکتورسازی به دنبال چهارمین برد متوالی/ مصاف قلعه‌نویی و گل‌محمدی با تیم‌‌های سابق

تراکتورسازی به دنبال چهارمین برد متوالی/ مصاف قلعه‌نویی و گل‌محمدی با تیم‌‌های سابق
تیم تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان سابقه 18 بازی در لیگ برتر را برابر هم دارند.

تراکتورسازی به دنبال چهارمین برد متوالی/ مصاف قلعه‌نویی و گل‌محمدی با تیم‌‌های سابق

تیم تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان سابقه 18 بازی در لیگ برتر را برابر هم دارند.
تراکتورسازی به دنبال چهارمین برد متوالی/ مصاف قلعه‌نویی و گل‌محمدی با تیم‌‌های سابق

View more posts from this author