ترافیک 20 کیلومتری در محور ساری_تاکام/ بلاتکلیفی 7ساله پروژه چهاربانده کردن

ترافیک 20 کیلومتری در محور ساری_تاکام/ بلاتکلیفی 7ساله پروژه چهاربانده کردن
عصر امروز شاهد ترافیک 20 کیلومتری در محور ساری_تاکام بودیم که در پی آن محدودیت یک‌طرفه شدن محور در دستور کار قرار گرفت.

ترافیک 20 کیلومتری در محور ساری_تاکام/ بلاتکلیفی 7ساله پروژه چهاربانده کردن

عصر امروز شاهد ترافیک 20 کیلومتری در محور ساری_تاکام بودیم که در پی آن محدودیت یک‌طرفه شدن محور در دستور کار قرار گرفت.
ترافیک 20 کیلومتری در محور ساری_تاکام/ بلاتکلیفی 7ساله پروژه چهاربانده کردن

View more posts from this author