ترافیک منتهی به سرپل‌ذهاب مدیریت شد/ کمک‌های مردمی برای توزیع تحویل نهادهای مرتبط می‌شود

ترافیک منتهی به سرپل‌ذهاب مدیریت شد/ کمک‌های مردمی برای توزیع تحویل نهادهای مرتبط می‌شود
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: پس از اعلام نهادهای مرتبط با امداد‌رسانی برای عدم حضور فیزیکی مردم در مناطق زلزله زده، مردم جاده‌ها مناطق زلزله‌زده را خلوت کردند.

ترافیک منتهی به سرپل‌ذهاب مدیریت شد/ کمک‌های مردمی برای توزیع تحویل نهادهای مرتبط می‌شود

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: پس از اعلام نهادهای مرتبط با امداد‌رسانی برای عدم حضور فیزیکی مردم در مناطق زلزله زده، مردم جاده‌ها مناطق زلزله‌زده را خلوت کردند.
ترافیک منتهی به سرپل‌ذهاب مدیریت شد/ کمک‌های مردمی برای توزیع تحویل نهادهای مرتبط می‌شود

View more posts from this author