ترافیک سنگین در محور هراز/ یک کشته حاصل تصادف اتوبوس با عابر

ترافیک سنگین در محور هراز/ یک کشته حاصل تصادف اتوبوس با عابر
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: در حال حاضر، ترافیک سنگین در محور هراز و نیمه‌سنگین در محورهای فیروزکوه و امام رضا(ع) در جریان است.

ترافیک سنگین در محور هراز/ یک کشته حاصل تصادف اتوبوس با عابر

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: در حال حاضر، ترافیک سنگین در محور هراز و نیمه‌سنگین در محورهای فیروزکوه و امام رضا(ع) در جریان است.
ترافیک سنگین در محور هراز/ یک کشته حاصل تصادف اتوبوس با عابر

View more posts from this author