ترافیک سنگین در محور هراز/ ریزش کوه در محور هراز

ترافیک سنگین در محور هراز/ ریزش کوه در محور هراز
رئیس پلیس‌راه مازندران با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ترافیک در محور هراز به صورت سنگین است، گفت: ریزش کوه و برخورد سنگ با یک دستگاه کامیون حامل شیر موجب ترافیک مقطعی در این محور شد.

ترافیک سنگین در محور هراز/ ریزش کوه در محور هراز

رئیس پلیس‌راه مازندران با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ترافیک در محور هراز به صورت سنگین است، گفت: ریزش کوه و برخورد سنگ با یک دستگاه کامیون حامل شیر موجب ترافیک مقطعی در این محور شد.
ترافیک سنگین در محور هراز/ ریزش کوه در محور هراز

خرید vpn تست اکانت

دانلود ها پلاس

View more posts from this author