ترافیک سنگین در محور هراز/ برخی محدودیت‌ها از فردا اعمال می‌شود

ترافیک سنگین در محور هراز/ برخی محدودیت‌ها از فردا اعمال می‌شود
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک در محور هراز در محدوده مشاء سنگین است و خودروها به‌مرور در حال تخلیه این محور هستند.

ترافیک سنگین در محور هراز/ برخی محدودیت‌ها از فردا اعمال می‌شود

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک در محور هراز در محدوده مشاء سنگین است و خودروها به‌مرور در حال تخلیه این محور هستند.
ترافیک سنگین در محور هراز/ برخی محدودیت‌ها از فردا اعمال می‌شود

View more posts from this author