ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی البرز

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی البرز
رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس‌راه استان البرز از ترافیک سنگین و بسیار سنگین در محورهای مواصلاتی استان البرز خبر داد.

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی البرز

رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس‌راه استان البرز از ترافیک سنگین و بسیار سنگین در محورهای مواصلاتی استان البرز خبر داد.
ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی البرز

View more posts from this author