ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان البرز

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان البرز
رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس‌راه استان البرز گفت: ترافیک سنگین و بسیار سنگین، در حال حاضر در محورهای مواصلاتی استان البرز حاکم است.

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان البرز

رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس‌راه استان البرز گفت: ترافیک سنگین و بسیار سنگین، در حال حاضر در محورهای مواصلاتی استان البرز حاکم است.
ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان البرز

View more posts from this author