ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه یادگار امام تبریز

ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه یادگار امام تبریز
در کمتر از یک ساعت پیش از آغاز بازی تراکتورسازی با پرسپولیس ترافیک سنگینی خیابان‌های منتهی به ورزشگاه یادگار امام(ره) حاکم است.

ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه یادگار امام تبریز

در کمتر از یک ساعت پیش از آغاز بازی تراکتورسازی با پرسپولیس ترافیک سنگینی خیابان‌های منتهی به ورزشگاه یادگار امام(ره) حاکم است.
ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه یادگار امام تبریز

View more posts from this author