ترافیک در محور هراز روان است

ترافیک در محور هراز روان است
رئیس اداره راه وشهرسازی لاریجان مازندران با بیان اینکه هم‌اکنون ترافیک محور مواصلاتی هراز روان است، گفت: با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایانی روز احتمال دارد بر حجم تردد افزوده شود.

ترافیک در محور هراز روان است

رئیس اداره راه وشهرسازی لاریجان مازندران با بیان اینکه هم‌اکنون ترافیک محور مواصلاتی هراز روان است، گفت: با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایانی روز احتمال دارد بر حجم تردد افزوده شود.
ترافیک در محور هراز روان است

View more posts from this author