تراز تجاری در سال گذشته منفی شد/ تراز منفی یک میلیارد دلاری ورق فولادی

تراز تجاری در سال گذشته منفی شد/ تراز منفی یک میلیارد دلاری ورق فولادی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 3 میلیارد دلاری صادرات در صنعت اشاره‌ کرد و گفت: در مقابل این رشد صادرات، رشد 10 میلیارد دلاری واردات را داشتیم، از این رو در سال 96، تراز تجاری کشور 7 میلیارد دلار منفی شد.

تراز تجاری در سال گذشته منفی شد/ تراز منفی یک میلیارد دلاری ورق فولادی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 3 میلیارد دلاری صادرات در صنعت اشاره‌ کرد و گفت: در مقابل این رشد صادرات، رشد 10 میلیارد دلاری واردات را داشتیم، از این رو در سال 96، تراز تجاری کشور 7 میلیارد دلار منفی شد.
تراز تجاری در سال گذشته منفی شد/ تراز منفی یک میلیارد دلاری ورق فولادی

View more posts from this author