تذکر احمدی‌لاشکی به رئیس جمهور درخصوص انتقال آب دریای مازندران

تذکر احمدی‌لاشکی به رئیس جمهور درخصوص انتقال آب دریای مازندران
احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به رئیس جمهور درخصوص انتقال آب دریای مازندران و نامه غیر کارشناسی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تذکر داد.

تذکر احمدی‌لاشکی به رئیس جمهور درخصوص انتقال آب دریای مازندران

احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به رئیس جمهور درخصوص انتقال آب دریای مازندران و نامه غیر کارشناسی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تذکر داد.
تذکر احمدی‌لاشکی به رئیس جمهور درخصوص انتقال آب دریای مازندران

View more posts from this author