تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری در رشت / شرمندگی شهردار از وضعیت تالاب عینک

تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری در رشت / شرمندگی شهردار از وضعیت تالاب عینک
شهردار رشت از تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری در این شهر خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری رونق اقتصادی در منطقه حاکم می‌شود.

تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری در رشت / شرمندگی شهردار از وضعیت تالاب عینک

شهردار رشت از تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری در این شهر خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری رونق اقتصادی در منطقه حاکم می‌شود.
تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری در رشت / شرمندگی شهردار از وضعیت تالاب عینک

سپهر نیوز

View more posts from this author