تداوم سرمربیگری دایی به عنوان چهاردهمین مربی تاریخ 13 ساله باشگاه صبا

تداوم سرمربیگری دایی به عنوان چهاردهمین مربی تاریخ 13 ساله باشگاه صبا
علی دایی در شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای دومین فصل متوالی هدایت تیم فوتبال صبای قم را در جام خلیج فارس انجام می‌دهد.

تداوم سرمربیگری دایی به عنوان چهاردهمین مربی تاریخ 13 ساله باشگاه صبا

علی دایی در شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای دومین فصل متوالی هدایت تیم فوتبال صبای قم را در جام خلیج فارس انجام می‌دهد.
تداوم سرمربیگری دایی به عنوان چهاردهمین مربی تاریخ 13 ساله باشگاه صبا

استخدام

View more posts from this author