تداوم اوضاع بحرانی صبا با دوازدهمین باخت/ فوتبال قم در آستانه دومین سقوط متوالی

تداوم اوضاع بحرانی صبا با دوازدهمین باخت/ فوتبال قم در آستانه دومین سقوط متوالی
اوضاع بحرانی تیم فوتبال صبای قم در انتهای جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با شکست خانگی این تیم مقابل خونه به خونه بابل تداوم یافت.

تداوم اوضاع بحرانی صبا با دوازدهمین باخت/ فوتبال قم در آستانه دومین سقوط متوالی

اوضاع بحرانی تیم فوتبال صبای قم در انتهای جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با شکست خانگی این تیم مقابل خونه به خونه بابل تداوم یافت.
تداوم اوضاع بحرانی صبا با دوازدهمین باخت/ فوتبال قم در آستانه دومین سقوط متوالی

View more posts from this author