تدابیر لازم برای خدمات‌رسانی بهتر به زایران اربعین حسینی

تدابیر لازم برای خدمات‌رسانی بهتر به زایران اربعین حسینی
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: مسؤولان با اقدام و عمل تدابیر لازم برای خدمات‌رسانی بهتر و بیشتر به زایران اربعین حسینی را فراهم کنند.

تدابیر لازم برای خدمات‌رسانی بهتر به زایران اربعین حسینی

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: مسؤولان با اقدام و عمل تدابیر لازم برای خدمات‌رسانی بهتر و بیشتر به زایران اربعین حسینی را فراهم کنند.
تدابیر لازم برای خدمات‌رسانی بهتر به زایران اربعین حسینی

wolrd press news

View more posts from this author