تخطی از سرعت مطمئنه پژو 405، یک کشته بر جای گذاشت

تخطی از سرعت مطمئنه پژو 405، یک کشته بر جای گذاشت
بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پژو 405 به علت تخطی از سرعت مطمئنه در محور «ایرانشهر – خاش» یک کشته برجای گذاشت.

تخطی از سرعت مطمئنه پژو 405، یک کشته بر جای گذاشت

بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پژو 405 به علت تخطی از سرعت مطمئنه در محور «ایرانشهر – خاش» یک کشته برجای گذاشت.
تخطی از سرعت مطمئنه پژو 405، یک کشته بر جای گذاشت

View more posts from this author