تخصیص اعتبار 50 میلیارد تومانی برای صادرات و افزایش تولید مرغ در قزوین

تخصیص اعتبار 50 میلیارد تومانی برای صادرات و افزایش تولید مرغ در قزوین
استاندار قزوین گفت: برای صادرات و افزایش تولید مرغ از 53 هزار تن به 106 هزار تن در قزوین تا سقف 50 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده می‌شود.

تخصیص اعتبار 50 میلیارد تومانی برای صادرات و افزایش تولید مرغ در قزوین

استاندار قزوین گفت: برای صادرات و افزایش تولید مرغ از 53 هزار تن به 106 هزار تن در قزوین تا سقف 50 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده می‌شود.
تخصیص اعتبار 50 میلیارد تومانی برای صادرات و افزایش تولید مرغ در قزوین

خرید vpn گوشی اپل

خبرگزاری اصفهان

View more posts from this author