تخصیص اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در اردبیل

تخصیص اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در اردبیل
استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر یک میلیارد و 400 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و اسلامی برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی استان اردبیل در حال هزینه است که اختصاص این میزان مبلغ در تاریخ منطقه بی‌سابقه است.

تخصیص اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در اردبیل

استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر یک میلیارد و 400 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و اسلامی برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی استان اردبیل در حال هزینه است که اختصاص این میزان مبلغ در تاریخ منطقه بی‌سابقه است.
تخصیص اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در اردبیل

View more posts from this author