تخریب 3 کوره غیرمجاز تولید زغال در ملارد

تخریب 3 کوره غیرمجاز تولید زغال در ملارد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از تخریب سه واحد کوره غیرمجاز تولید زغال در این شهرستان خبر داد.

تخریب 3 کوره غیرمجاز تولید زغال در ملارد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از تخریب سه واحد کوره غیرمجاز تولید زغال در این شهرستان خبر داد.
تخریب 3 کوره غیرمجاز تولید زغال در ملارد

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author