تحلیلی بر نامه 313 نفر از استادان عالی حوزه علمیه به رهبر انقلاب

تحلیلی بر نامه 313 نفر از استادان عالی حوزه علمیه به رهبر انقلاب
«انقلابی بودن» و «انقلابی ماندن»، دو کلیدواژه و خواسته‌ای است که در بیانات مهم اخیر رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته و اخیرا نامه‌ای به امضای 313 نفر از استادان سطح عالی حوزه علمیه به محضر مقام معظم رهبری ارسال شده است که این استادان در نامه مهم خود آمادگی برای تحقق فرمایش رهبری را اعلام کرده‌اند.

تحلیلی بر نامه 313 نفر از استادان عالی حوزه علمیه به رهبر انقلاب

«انقلابی بودن» و «انقلابی ماندن»، دو کلیدواژه و خواسته‌ای است که در بیانات مهم اخیر رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته و اخیرا نامه‌ای به امضای 313 نفر از استادان سطح عالی حوزه علمیه به محضر مقام معظم رهبری ارسال شده است که این استادان در نامه مهم خود آمادگی برای تحقق فرمایش رهبری را اعلام کرده‌اند.
تحلیلی بر نامه 313 نفر از استادان عالی حوزه علمیه به رهبر انقلاب

مرکز فیلم

View more posts from this author