تحصیل 1700 دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث به صورت حضوری

تحصیل 1700 دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث به صورت حضوری
قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث گفت: حدود هزار و 700 نفر به شیوه حضوری در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و شیوه جذب در دانشگاه قرآن و حدیث از طریق کنکور سراسری و آزمون اختصاصی است.

تحصیل 1700 دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث به صورت حضوری

قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث گفت: حدود هزار و 700 نفر به شیوه حضوری در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و شیوه جذب در دانشگاه قرآن و حدیث از طریق کنکور سراسری و آزمون اختصاصی است.
تحصیل 1700 دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث به صورت حضوری

View more posts from this author