تحصن دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به روز دوم کشید

تحصن دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به روز دوم کشید
دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای دومین روز در محل دانشگاه تحصن کردند.

تحصن دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به روز دوم کشید

دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای دومین روز در محل دانشگاه تحصن کردند.
تحصن دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به روز دوم کشید

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *