تجمع مردم روستاهای یاسوج برای گرفتن چادر از هلال احمر

تجمع مردم روستاهای یاسوج برای گرفتن چادر از هلال احمر
برخی از اهالی روستاهای اطراف یاسوج با تجمع مقابل هلال احمر درخواست چادر کردند.

تجمع مردم روستاهای یاسوج برای گرفتن چادر از هلال احمر

برخی از اهالی روستاهای اطراف یاسوج با تجمع مقابل هلال احمر درخواست چادر کردند.
تجمع مردم روستاهای یاسوج برای گرفتن چادر از هلال احمر

View more posts from this author