تجلیل از 70 دستگاه اجرایی گلستان به خاطر اهتمام در برپایی نماز اول وقت به جماعت + تصاویر

تجلیل از 70 دستگاه اجرایی گلستان به خاطر اهتمام در برپایی نماز اول وقت به جماعت + تصاویر
بیش از 70 دستگاه اجرایی استان گلستان در سومین اجلاس استانی نماز به خاطر برپایی نماز اول وقت به جماعت و تلاش برای نهادینه کردن این اقدام معنوی در جامعه هدف تجلیل شدند.

تجلیل از 70 دستگاه اجرایی گلستان به خاطر اهتمام در برپایی نماز اول وقت به جماعت + تصاویر

بیش از 70 دستگاه اجرایی استان گلستان در سومین اجلاس استانی نماز به خاطر برپایی نماز اول وقت به جماعت و تلاش برای نهادینه کردن این اقدام معنوی در جامعه هدف تجلیل شدند.
تجلیل از 70 دستگاه اجرایی گلستان به خاطر اهتمام در برپایی نماز اول وقت به جماعت + تصاویر

View more posts from this author