تجلیل از کوهنورد اسلامشهری فاتح قله لوتسه

تجلیل از کوهنورد اسلامشهری فاتح قله لوتسه
فرماندار شهرستان اسلامشهر با حضور در منزل کوهنورد اسلامشهری که با صعود موفقیت‌آمیز به قله لوتسه با ارتفاع هشت هزار و 516 متر موفق به کسب مدال طلای جهان شد، تجلیل کرد.

تجلیل از کوهنورد اسلامشهری فاتح قله لوتسه

فرماندار شهرستان اسلامشهر با حضور در منزل کوهنورد اسلامشهری که با صعود موفقیت‌آمیز به قله لوتسه با ارتفاع هشت هزار و 516 متر موفق به کسب مدال طلای جهان شد، تجلیل کرد.
تجلیل از کوهنورد اسلامشهری فاتح قله لوتسه

خرم خبر

View more posts from this author