تجدید نظر در رای انضباطی مسابقه هیأت‌‌‌‌‌ قم و گیتی‌پسند اصفهان

تجدید نظر در رای انضباطی مسابقه هیأت‌‌‌‌‌ قم و گیتی‌پسند اصفهان
مسؤولان ورزش استان قم در دیدار با سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خواستار تجدید نظر در رای کمیته انضباطی راجع به دیدار برگزار نشده تیم‌های هیأت‌‌‌‌‌ قم و گیتی‌پسند اصفهان شدند.

تجدید نظر در رای انضباطی مسابقه هیأت‌‌‌‌‌ قم و گیتی‌پسند اصفهان

مسؤولان ورزش استان قم در دیدار با سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خواستار تجدید نظر در رای کمیته انضباطی راجع به دیدار برگزار نشده تیم‌های هیأت‌‌‌‌‌ قم و گیتی‌پسند اصفهان شدند.
تجدید نظر در رای انضباطی مسابقه هیأت‌‌‌‌‌ قم و گیتی‌پسند اصفهان

View more posts from this author