تجدید میثاق کارکنان نهضت سوادآموزی با آرمان‌های امام راحل+ تصاویر

تجدید میثاق کارکنان نهضت سوادآموزی با آرمان‌های امام راحل+ تصاویر
مدیران و کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی همزمان با هفته سوادآموزی با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

تجدید میثاق کارکنان نهضت سوادآموزی با آرمان‌های امام راحل+ تصاویر

مدیران و کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی همزمان با هفته سوادآموزی با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.
تجدید میثاق کارکنان نهضت سوادآموزی با آرمان‌های امام راحل+ تصاویر

View more posts from this author