تبیین حرکت صحیح و عقلانی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا وظیفه امروز ماست/ حضور طلاب 40 کشور در نمایشگاه قرآن مشهد

تبیین حرکت صحیح و عقلانی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا وظیفه امروز ماست/ حضور طلاب 40 کشور در نمایشگاه قرآن مشهد
رئیس جامعه المصطفی العالمیه مشهد با بیان اینکه امروز وظیفه ما در دنیا به نمایش گذاشتن حرکت صحیح جمهوری اسلامی و نظام عقلانی آن و تبیین این حرکت برای مردم دنیاست، بخش ملل نمایشگاه قرآن مشهد را در خدمت این موضوع دانست.

تبیین حرکت صحیح و عقلانی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا وظیفه امروز ماست/ حضور طلاب 40 کشور در نمایشگاه قرآن مشهد

رئیس جامعه المصطفی العالمیه مشهد با بیان اینکه امروز وظیفه ما در دنیا به نمایش گذاشتن حرکت صحیح جمهوری اسلامی و نظام عقلانی آن و تبیین این حرکت برای مردم دنیاست، بخش ملل نمایشگاه قرآن مشهد را در خدمت این موضوع دانست.
تبیین حرکت صحیح و عقلانی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا وظیفه امروز ماست/ حضور طلاب 40 کشور در نمایشگاه قرآن مشهد

دانلود موزیک

View more posts from this author