تبریک باشگاه هامبورگ به رسول خطیبی به مناسبت سالروز تولدش/ شما همیشه عضوی از باشگاه هامبورگ هستید

تبریک باشگاه هامبورگ به رسول خطیبی به مناسبت سالروز تولدش/ شما همیشه عضوی از باشگاه هامبورگ هستید
باشگاه هامبورگ آلمان با ارسال نامه‌ای به باشگاه ماشین‌سازی تبریز سالروز تولد سرمربی این تیم را تبریک گفت.

تبریک باشگاه هامبورگ به رسول خطیبی به مناسبت سالروز تولدش/ شما همیشه عضوی از باشگاه هامبورگ هستید

باشگاه هامبورگ آلمان با ارسال نامه‌ای به باشگاه ماشین‌سازی تبریز سالروز تولد سرمربی این تیم را تبریک گفت.
تبریک باشگاه هامبورگ به رسول خطیبی به مناسبت سالروز تولدش/ شما همیشه عضوی از باشگاه هامبورگ هستید

View more posts from this author