تاکید بر راه‌اندازی سریع تنها سینمای جزیره قشم

تاکید بر راه‌اندازی سریع تنها سینمای جزیره قشم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از دالان هنر و صنایع حد فاصل دو مجتمع تجاری سیتی سنتر 1 و 2 با تجلیل از هنر صنایع دستی بر راه‌اندازی سریع‌تر تنها سینمای جزیره که در این مجتمع تجاری ساخته شده تاکید کرد.

تاکید بر راه‌اندازی سریع تنها سینمای جزیره قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از دالان هنر و صنایع حد فاصل دو مجتمع تجاری سیتی سنتر 1 و 2 با تجلیل از هنر صنایع دستی بر راه‌اندازی سریع‌تر تنها سینمای جزیره که در این مجتمع تجاری ساخته شده تاکید کرد.
تاکید بر راه‌اندازی سریع تنها سینمای جزیره قشم

پرس نیوز

View more posts from this author