تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد

تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: اگر جمعیت و موالید کشورمان افزایش نیابد در 20 سال آینده با یک مملکت پیر مواجه و مجبور به وارد ساختن نیروی کار از خارج از کشور خواهیم شد.

تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: اگر جمعیت و موالید کشورمان افزایش نیابد در 20 سال آینده با یک مملکت پیر مواجه و مجبور به وارد ساختن نیروی کار از خارج از کشور خواهیم شد.
تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *