تأکید بر حفظ اقتدار نظامی و دوری از مذاکره موشکی با دشمنان/ انتقاد از فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی

تأکید بر حفظ اقتدار نظامی و دوری از مذاکره موشکی با دشمنان/ انتقاد از فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی
نماز جمعه سراسر کشور امروز (14 اردیبهشت) با حضور پرشور ملت همیشه در صحنه و مومن ایران در استانهای مختلف کشور برگزار شد که در بسیاذری از انها خطبه‌های آن بر حفظ اقتدار نظامی، لزوم توجه جدی مردم به خرید کالای ایرانی و افزایش کیفیت کالا تأکید شد.

تأکید بر حفظ اقتدار نظامی و دوری از مذاکره موشکی با دشمنان/ انتقاد از فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی

نماز جمعه سراسر کشور امروز (14 اردیبهشت) با حضور پرشور ملت همیشه در صحنه و مومن ایران در استانهای مختلف کشور برگزار شد که در بسیاذری از انها خطبه‌های آن بر حفظ اقتدار نظامی، لزوم توجه جدی مردم به خرید کالای ایرانی و افزایش کیفیت کالا تأکید شد.
تأکید بر حفظ اقتدار نظامی و دوری از مذاکره موشکی با دشمنان/ انتقاد از فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی

View more posts from this author