تأکید بر اهمیت علم انگل‌شناسی در سلامت جامعه/ رتبه نخست انگل‌شناسی ایران در خاورمیانه

تأکید بر اهمیت علم انگل‌شناسی در سلامت جامعه/ رتبه نخست انگل‌شناسی ایران در خاورمیانه
آیین آغاز به کار سومین کنگره بین‌المللی و دهمین کنگره ملی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

تأکید بر اهمیت علم انگل‌شناسی در سلامت جامعه/ رتبه نخست انگل‌شناسی ایران در خاورمیانه

آیین آغاز به کار سومین کنگره بین‌المللی و دهمین کنگره ملی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.
تأکید بر اهمیت علم انگل‌شناسی در سلامت جامعه/ رتبه نخست انگل‌شناسی ایران در خاورمیانه

View more posts from this author