تأسیسات دریایی گربه‌سیاه گیتی‌پسند/ شاگردان شمس فرصت کاهش اختلاف با صدر را از دست دادند

تأسیسات دریایی گربه‌سیاه گیتی‌پسند/ شاگردان شمس فرصت کاهش اختلاف با صدر را از دست دادند
از هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال دو تیم تأسیسات دریایی و گیتی‌پسند اصفهان در تهران به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان تأسیسات به برتری 4 بر صفر رسید.

تأسیسات دریایی گربه‌سیاه گیتی‌پسند/ شاگردان شمس فرصت کاهش اختلاف با صدر را از دست دادند

از هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال دو تیم تأسیسات دریایی و گیتی‌پسند اصفهان در تهران به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان تأسیسات به برتری 4 بر صفر رسید.
تأسیسات دریایی گربه‌سیاه گیتی‌پسند/ شاگردان شمس فرصت کاهش اختلاف با صدر را از دست دادند

View more posts from this author