بی‌احتیاطی راننده زانتیا منجر به فوت راننده پراید شد

بی‌احتیاطی راننده زانتیا منجر به فوت راننده پراید شد
فرمانده پلیس‌راه استان کهگیلویه و بویراحمد از کشته شدن راننده پراید بر اثر بی‌احتیاطی راننده زانتیا در محور یاسوج به اصفهان خبر داد.

بی‌احتیاطی راننده زانتیا منجر به فوت راننده پراید شد

فرمانده پلیس‌راه استان کهگیلویه و بویراحمد از کشته شدن راننده پراید بر اثر بی‌احتیاطی راننده زانتیا در محور یاسوج به اصفهان خبر داد.
بی‌احتیاطی راننده زانتیا منجر به فوت راننده پراید شد

View more posts from this author