بیمه و پرداخت حقوق قانونی اولویت نیاز معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش

بیمه و پرداخت حقوق قانونی اولویت نیاز معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت حل مشکلات معلمان نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی بیمه و پرداخت حقوق قانونی برای آنهاست.

بیمه و پرداخت حقوق قانونی اولویت نیاز معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت حل مشکلات معلمان نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی بیمه و پرداخت حقوق قانونی برای آنهاست.
بیمه و پرداخت حقوق قانونی اولویت نیاز معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش

View more posts from this author